Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Administravimo sk. ir komunikacijos vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Administravimo sk. ir komunikacijos vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

1.      Skyriaus ir komunikacijos vadovas, vykdydamas Bendrosiose nuostatuose suformuluotą savo pareigybės esminį vaidmenį:

2.      užtikrina efektyvų Įmonės darbuotojų poreikius tenkinančių paslaugų valdymą;

3.      užtikrina personalo reikalų valdymą;

4.      formuoja ir ugdo organizacinę kultūrą;

5.      organizuoja ir prižiūri Įmonės išorinę ir vidinę komunikaciją:

5.1.   užtikrina, kad informacija, skelbiama Įmonės interneto tinklapyje, pateikiama be klaidų, laiku bei laikantis kalbos ir stiliaus normų;

5.2.   rengia, redaguoja ar, esant reikalui, verčia bei derina visus išorei skirtus Įmonės pranešimus;

5.3.   rengia ir siunčia vidinius Įmonės pranešimus;organizuoja Įmonės renginius;

5.4.   vykdo kitas su komunikacija susijusias užduotis;

5.5.   atlieka atstovo spaudai pareigas;

6.     rengia ir teikia Įmonės vadovui pasiūlymus dėl Įmonės veiklos gerinimo savo atsakomybės ribose;

7.    prižiūri savo kompetencijos ribose esančių Įmonės sutarčių vykdymą;

8.    atlieka kitas Įmonės vadovo pavestas funkcijas;

9.    Įmonės vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka ar Įmonės vadovo nurodymu teikia ataskaitas apie jam priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

10.  Nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją;

11.  Saugo suteiktus Įmonės informacinius išteklius ir turtą;

12.  Rūpinasi Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu.