Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

IT skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   IT skyriaus vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

1.      Organizuoti IT skyriaus darbą: paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, užtikrinti skyriaus darbo drausmę, atsakyti už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, rengti skyriaus ataskaitas, teikti siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

2.      rengti ir įgyvendinti IT infrastruktūros ir IT sistemų strategiją savo kompetencijos ribose;

3.      įgyvendinti IT infrastruktūros, verslo valdymo IT sistemų plėtros ir modernizavimo projektus;

4.      kontroliuoti IT biudžetą savo kompetencijos ribose;

5.      organizuoti IT infrastruktūros, verslo valdymo IT sistemų plėtros ir priežiūros darbus;

6.      užtikrinti reikiamus resursus ir kompetencijas Įmonės naujų paslaugų kūrimo projektams;

7.      organizuoti IT infrastruktūros ir IT sistemų stebėseną , valdymą ir eksploataciją;

8.      organizuoti planinius ir prevencinius darbus;

9.      užtikrinti IT išorinių ir vidinių paslaugų nepertraukiamą veikimą (24x7);

10.   užtikrinti kokybišką IT infrastruktūros priežiūrą;

11.   užtikrinti nustatytą IT infrastruktūros kokybę, jos atitikimą nustatytiems rodikliams;

12.   organizuoti IT technologijų avarijų ir gedimų operatyvų ir kokybišką šalinimą;

13.   užtikrinti IT infrastruktūros techninės-informacinės bazės tvarkymą;

14.   užtikrinti tinklo saugos priemonių (DDOS, UTM, WAF, Load Balancer) eksplotaciją ir plėtrą;

15.   organizuoti iškilusių IT infrastruktūros saugos problemų šalinimą ir sprendimą;

16.   užtikrinti IT infrstruktūros atitikimą saugos reikalavimams;

17.   užtikrinti savalaikį aprūpinimą įranga IT infrastruktūros plėtros ir priežiūros darbams vykdyti;

18.   vykdyti Įmonės IT turto apskaitą;

19.   teikti pasiūlymus Tinklo technologijų departamento vadovui ir Įmonės vadovui dėl IT skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų taikymo;

20.   vykdyti kitus Įmonės vadovo ir tiesioginio vadovo nurodymus.