Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Kasos aparatų ekspertizės skyriaus vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

1.      Vykdyti tiesioginio vadovo užduotis, iškeltus tikslus, vadovaujantis įmonės  strateginiu veiklos planu, vidaus tvarkomis bei procedūromis. Laiku atsiskaityti už asmeninių bei skyriaus tikslų įvykdymą.

2.      Vykdyti savo funkcijas, laikytis Įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų bei priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reglamento reikalavimų.

3.      Palaikyti ryšius su esamais klientais, įvertinti jų rizikos laipsnį ir stengtis jį mažinti bei ieškoti naujų klientų, pristatant Įmonę ir jos paslaugas.

4.      Inicijuoti, organizuoti derybas su potencialiais partneriais.

5.      Teikti siūlymus dėl naujų paslaugų.

6.      Koordinuoti savalaikį klientų atsiskaitymą su Įmone.

7.      Bendradarbiauti su kitais departamentais, skyriais, už Įmonės ribų – pagal kompetenciją – su partneriais.

8.      Nedelsiant informuoti Pardavimų ir rinkodaros departamento vadovą ar Įmonės direktorių, ar jį pavaduojantį asmenį apie iškilusias su Įmonės veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą.

9.      Teikti visokeriopą pagalbą Skyriaus ekspertams priimant sprendimus.

10.   Saugoti patikėtas Įmonės komercines paslaptis.

11.   Koordinuoti  klientų užduočių (ekspertizių) priėmimo, registravimo ir paskirstymo procesą.

12.   Vykdyti klientams teikiamų ekspertizių priežiūrą, atsakyti už savalaikį klientų informavimą, užduočių atsakingiems asmenims formavimą bei vykdymo kontrolę naudojamose informacinėse sistemose.

13.   Vykdyti nuolatinę konsultaciją ne tik klientams, bet ir valstybinėms institucijoms.

14.   Vykdyti Skyriui iškeltus tikslus.

15.   Rūpintis Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu.

16.   Vykdyti kitas tiesioginio vadovo deleguotas funkcijas ir užduotis.