Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovo pareigos

 

          VADOVO PAREIGOS

 

1.      Vykdyti tiesioginio vadovo užduotis, iškeltus tikslus, pardavimų planą, vadovaujantis įmonės  strateginiu veiklos planu, vidaus tvarkomis bei procedūromis. Laiku atsiskaityti už asmeninių bei skyriaus tikslų įvykdymą.

2.      Vykdyti savo funkcijas, laikytis Įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų bei priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reglamento reikalavimų.

3.      Palaikyti ryšius su esamais klientais, įvertinti jų rizikos laipsnį ir stengtis jį mažinti bei ieškoti naujų klientų, pristatant Įmonę ir jos paslaugas.

4.      Inicijuoti, organizuoti derybas su potencialiais partneriais.

5.      Teikti siūlymus dėl naujų paslaugų, prognozuoti ir tirti konkurentų veiksmus.

6.      Koordinuoti savalaikį klientų atsiskaitymą su Įmone.

7.      Bendradarbiauti su kitais departamentais, skyriais, už Įmonės ribų – pagal kompetenciją – su partneriais.

8.      Nedelsiant informuoti Pardavimų ir rinkodaros departamento vadovą ar Įmonės direktorių, ar jį pavaduojantį asmenį apie iškilusias su Įmonės veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą.

9.      Teikti visokeriopą pagalbą pardavimų projektų vadovams priimant sprendimus.

10.   Saugoti patikėtas Įmonės komercines paslaptis.

11.   Koordinuoti kreipinių dėl incidentų, informacijos paklausimų, klientų užduočių priėmimo, registravimo, klasifikavimo ir paskirstymo procesą.

12.   Užtikrinti kreipinių ir incidentų analizę, vykdyti klientams teikiamų paslaugų priežiūrą, atsakyti už savalaikį klientų informavimą, duomenų įvedimą ir užduočių atsakingiems asmenims formavimą bei vykdymo kontrolę naudojamose informacinėse sistemose.

13.   Teikti mėnesinę neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų statistiką, mėnesines incidentų ataskaitas tiesioginiam vadovui.

14.   Pateikti pasikartojančių incidentų, problemų analizę Įmonės vadovybei.

15.   Vykdyti Skyriui iškeltus tikslus.

16.   Rūpintis Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu.

17.   Vykdyti kitas tiesioginio vadovo deleguotas funkcijas ir užduotis.