Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Paslaugų plėtros skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Paslaugų plėtros skyriaus vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

 Skyriaus vadovas, vykdydamas Bendrosiose nuostatose jam suformuluotą vaidmenį:

1.      užtikrina efektyvų rinkodaros bei pardavimų palaikymo valdymą (planuoja bei vykdo naujų produktų įvedimo į rinką veiksmus, formuoja Įmonės rinkodaros strategiją);

2.      valdo įmonės teikiamų paslaugų portfelį, inicijuoja pakeitimus bei naujų produktų kūrimą, rengia jų pristatymus Įmonės viduje bei išorėje;

3.      stebi ir nagrinėja konkurencinę aplinką bei konkurentų kainodarą;

4.      organizuoja rinkos tyrimus ir apklausas;

5.      informuoja Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrių apie planuojamus/ vykdomus pardavimų palaikymo veiksmus;

6.      prižiūri savo kompetencijos ribose esančių Įmonės sutarčių vykdymą

7.      Įmonės vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka ar Įmonės vadovo nurodymu teikia ataskaitas apie jam priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;

8.      formuluoja užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja ir vertina jų vykdymą;

9.      nuolat ugdo profesines bei vadybos kompetencijas;

10.   saugo jam suteiktus Įmonės informacinius išteklius ir turtą;

11.   rūpinasi Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu;

12.   vykdo kitas tiesioginio vadovo paskirtas užduotis.