Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Paslaugų tiekimo ir valdymo skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Paslaugų tiekimo ir valdymo skyriaus vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

1.      Organizuoti Paslaugų tiekimo ir valdymo skyriaus darbą: paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, užtikrinti skyriaus darbo drausmę, atsakyti už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, rengti skyriaus ataskaitas, teikti siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

2.      rengti Įmonės tinklo paslaugų technologinę strategiją ir ją įgyvendinti;

3.      organizuoti naujų technologinių sprendimų paiešką;

4.      organizuoti tinklo ir paslaugų nepertraukiamo veikimo (24x7) užtikrinimą;

5.      organizuoti paslaugų ir klientinės įrangos sutrikimų šalinimą;

6.      užtikrinti prieigos tinklo administravimą, plėtrą ir palaikymą;

7.      užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą teikiant ir diegiant paslaugas, šalinant gedimus;

8.      organizuoti vietinių tinklų infrastruktūros saugos priemonių įdiegimą, eksploataciją ir plėtrą;

9.      dalyvauti rengiant saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) plėtros, modernizavimo planus;

10.   dalyvauti Įmonės organizuojamuose renginiuose pristatant Įmonės realizuojamus projektus ir naujus technologinius sprendimus;

11.   teikti pasiūlymus Tinklo technologijų departamento vadovui ir Įmonės vadovui dėl Paslaugų tiekimo ir valdymo skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų taikymo;

12.   vykdyti kitus Įmonės vadovo ir tiesioginio vadovo nurodymus.