Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Personalo vadybininko pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Personalo vadybininko pareigos

PERSONALO VADYBININKO PAREIGOS

 

1.      Personalo vadybininkas, vykdydamas Bendrosiose nuostatose suformuluotą savo pareigybės esminį vaidmenį:

1.1.   rengia įsakymus personalo klausimais, rengia ir įformina darbuotojų  priėmimo/atleidimo/perkėlimo į kitas pareigas dokumentus;

1.2.   tvarko darbuotojų asmens bylas ir kitas personalo bylas;

1.3.   apskaito darbuotojų atostogas, formina su tuo susijusius dokumentus, sudaro atostogų grafikus;

1.4.   valdo naujų darbuotojų įvedimo procesą pagal patvirtintą tvarką;

1.5.   administruoja Įmonės darbuotojų mokymus;

1.6.   pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

1.7.   valdo Įmonės raštvedybą, archyvus vadovaudamasis galiojančiais įstatymais bei taisyklėmis;

1.8.   dalyvauja Įmonės gamybiniuose susirinkimuose, juos protokoluoja, užtikrina jiems reikalingos medžiagos pateikimą ir sisteminimą;

2.      užtikrina Įmonės priimamojo funkcionavimą:

2.1.   pasitinka ir palydi svečius;

2.2.   atsiliepia į skambučius bendruoju Įmonės telefono numeriu, nukreipia juos atsakingiems darbuotojams arba suteikia informaciją savo atsakomybės ribose;

2.3.   priima, registruoja, paskirsto ir išsiunčia Įmonės korespondenciją;

2.4.   prižiūri Įmonės direktoriaus dienotvarkę;

2.5.   organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus, vakcinaciją;

2.6.   aprūpina Įmonę kanceliarijos priemonėmis ir prenumeruojamais leidiniais;

2.7.   vykdo kitus Administravimo skyriaus ir komunikacijos vadovo ar Įmonės direktoriaus nurodymus, susijusius su tiesioginėmis pareigomis.