Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Saugumo skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Saugumo skyriaus vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

1.      Organizuoti ir kontroliuoti Saugumo skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių atlikimą ir funkcijų vykdymą.

2.      Planuoti Saugumo skyriaus veiklą, vadovauti ir koordinuoti Saugumo skyriaus darbuotojų veiklai, skirstyti darbus, kontroliuoti jų įvykdymo kokybę ir terminus.

3.      Įmonės vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka ar Įmonės direktoriaus nurodymu teikti ataskaitas apie priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą.

4.      Nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją ir reikalauti to paties iš Saugumo skyriaus darbuotojų.

5.      Organizuoti Saugaus Valstybinio Duomenų Perdavimo Tinklo (toliau − SVDPT) informacijos saugos politikos, Įmonės informacijos saugumo vadybos sistemos įgyvendinimą.

6.      Organizuoti reagavimą į SVDPT informacijos saugos, kompiuterinius incidentus.

7.      Vykdyti SVDPT saugos įgaliotinio funkcijas.

8.      Atstovauti Įmonę Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, dalyvauti darbo grupėse informacijos saugos klausimais.

9.      Organizuoti fizinės saugos užtikrinimą Įmonės bei ryšio įrangos mazgų Lietuvos Respublikos teritorijoje patalpose.

10.   Informuoti ir šalinti pastebėtus trūkumus ir saugos incidentų pasekmes sudarant atitinkamas sutartis su tiekėjais.

11.   Teikti Įmonės vadovui siūlymus dėl Saugumo skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo.

12.   Rengti saugos dokumentus ir teikti pasiūlymus vadovybei.

13.   Bendradarbiauti su nacionaliniu reagavimo į kompiuterinius incidentus tarnybų (CERT) centru, Valstybės saugumo departamento CERT-u, LITNET CERT-u, Nacionaliniu Kibernetinio Saugumo Centru, ir kitomis valstybės institucijomis, TESTA kontaktiniais asmenimis saugumo klausimais.

14.   Bendradarbiauti su atsakingais už informacijos saugą SVDPT naudotojų asmenimis.

15.   Informuoti teisėsaugos institucijas ir bendradarbiauti su jomis saugumo incidentų atvejais, kai yra nusikalstamos veikos, pažeidžiančios ar neišvengiamai pažeisiančios SVDPT saugą, požymių.

16.   Vykdyti kitus Įmonės vadovo nurodymus ir uždavinius.