Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Tinklo plėtros ir valdymo skyriaus vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Tinklo plėtros ir valdymo skyriaus vadovo pareigos

SKYRIAUS VADOVO PAREIGOS

 

 1. Organizuoti Tinklo valdymo skyriaus darbą: paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, užtikrinti skyriaus darbo drausmę, atsakyti už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, rengti skyriaus ataskaitas, teikti siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
 2. rengti ir įgyvendinti tinklo ir paslaugų strategiją savo kompetencijos ribose;
 3. organizuoti paslaugų ir klientinės įrangos sutrikimų šalinimą;
 4. užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą teikiant ir diegiant paslaugas, šalinant gedimus;
 5. organizuoti vietinių tinklų infrastruktūros saugos priemonių įdiegimą, eksploataciją ir plėtrą;
 6. įgyvendinti tinklo, tinklo valdymo sistemų plėtros ir modernizavimo projektus;
 7. kontroliuoti tinklo biudžetą savo kompetencijos ribose;
 8. organizuoti tinklo, tinklo valdymo sistemų plėtros ir priežiūros darbus;
 9. organizuoti tinklo ir tinklo infrastruktūros stebėseną, valdymą ir eksploataciją;
 10. organizuoti planinius ir prevencinius darbus;
 11. užtikrinti tinklo ir paslaugų nepertraukiamą veikimą (24x7);
 12. užtikrinti kokybišką tinklo mazgų priežiūrą;
 13. užtikrinti nustatytą tinklo kokybę, jos atitikimą nustatytiems rodikliams;
 14. organizuoti tinklo avarijų ir gedimų operatyvų ir kokybišką šalinimą;
 15. užtikrinti tinklo techninės-informacinės bazės tvarkymą;
 16. užtikrinti tinklo saugos priemonių (DDOS, UTM) eksplotaciją ir plėtrą;
 17. organizuoti iškilusių tinklo saugos problemų šalinimą ir sprendimą;
 18. užtikrinti tinklo atitikimą saugos reikalavimams;
 19. užtikrinti savalaikį aprūpinimą įranga tinklo plėtros ir priežiūros darbams vykdyti;
 20. teikti pasiūlymus Tinklo technologijų departamento vadovui ir Įmonės vadovui dėl Tinklo valdymo skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų taikymo;
 21. vykdyti kitus Įmonės vadovo ir tiesioginio vadovo nurodymus.