Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Tinklo technologijų departamento vadovo pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Tinklo technologijų departamento vadovo pareigos

VADOVO PAREIGOS

 

1.      Organizuoti Tinklo technologijų departamento darbą: nustatyti pavaldžių skyrių tikslus ir paskirstyti užduotis skyrių vadovams ir kontroliuoti jų vykdymą, planuoti ir organizuoti departamento veiklą, užtikrinti departamento darbo drausmę, atsakyti už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, rengti veiklos ataskaitas, teikti siūlymus dėl departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

2.      formuoti Tinklo technologijų departamento veiklos strategiją, veiklos gerinimo planus;

3.      rengti duomenų perdavimo tinklo plėtros, modernizavimo planus;

4.      organizuoti kokybišką ir efektyvų saugaus duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) ir paslaugų plėtros projektų įgyvendinimą;

5.      inicijuoti ir organizuoti plėtros proceso efektyvinimą;

6.      užtikrinti kokybišką tinklo elementų ir paslaugų veikimą;

7.      organizuoti kokybinių parametrų vykdymą ir kokybės tikslų įgyvendinimą;

8.      organizuoti operatyvų ir kokybišką gedimų ir avarijų šalinimą;

9.      pagal veiklos pobūdį palaikyti ryšius su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

10.   kontroliuoti ir užtikrinti Tinklo technologijų departamento biudžeto vykdymą;

11.   užtikrinti Tinklo technologijų departamento veiklai reikiamus išteklius ir kompetencijas;

12.   atsiskaityti už Tinklo technologijų departamento darbą Įmonės vadovui;

13.   nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją;

14.   saugoti suteiktus Įmonės informacinius išteklius ir turtą;

15.   rūpintis Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu;

16.   teikti pasiūlymus Įmonės vadovui dėl Tinklo technologijų departamento darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų taikymo;

17.   vykdyti kitus Įmonės vadovo nurodymus.