Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Turto saugos ir priežiūros eksperto pareigos

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Struktūra ir kontaktai   Pradžia   Turto saugos ir priežiūros eksperto pareigos

TURTO SAUGOS IR PRIEŽIŪROS EKSPERTO PAREIGOS

 

Turto saugos ir priežiūros ekspertas, vykdydamas Bendrosiose nuostatose suformuluotą savo pareigybės esminį vaidmenį:

1.      Įmonės vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka ar Saugumo skyriaus vadovo nurodymu teikia ataskaitas apie jam priskirtų funkcijų, pavestų užduočių ir prižiūrimų projektų priežiūrą.

2.      organizuoja ir prižiūri Įmonės patalpų, darbo vietų atitikimą nustatytoms normoms ir Įmonės poreikiams, organizuoja / atlieka įvairių apimčių patalpų ir Įmonės turto remontą;

3.      užtikrina Įmonei priklausančių ar nuomojamų autotransporto priemonių priežiūros ir aptarnavimo atlikimo kontrolę bei naudojimo tvarką, kuro sąnaudų apskaitos kontrolę, dalyvauja renkantis susijusių paslaugų teikėjus;

4.      vykdo tarnybinių mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių apskaitą, priskyrimą darbuotojams pagal nustatytą tvarką ir pokalbių apskaitos kontrolę;

5.      dalyvauja organizuojant Įmonės viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus, tobulinant pirkimų procedūras bei vykdant pirkimų verčių apskaitą;

6.      užtikrina švaros ir higienos reikalavimų laikymąsi, aprūpina Įmonę švaros, ūkio priemonėmis;

7.      atsako už signalizacijos ir priešgaisrinės apsaugos sistemų aptarnavimo ir remonto organizavimą;

8.      valdo komunalinių paslaugų tiekimą, atsako už skaitiklių rodmenų pateikimą;atlieka mobilizacinį darbą;

9.      rengia ataskaitas valdymo institucijoms;

10.   prižiūri  savo atsakomybės ribose esančių Įmonės sutarčių bei atsiskaitymų vykdymą;

11.   nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją;

12.   saugo suteiktus Įmonės informacinius išteklius ir turtą;

13.   rūpinasi Įmonės ir savo, kaip Įmonės atstovo, įvaizdžiu;

14.   vykdo kitus Įmonės direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymus ir uždavinius.