Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

TESTA tinklo kamieno mazgai

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Kodėl mes   Pradžia   SVDPT   Pradžia   TESTA tinklas   Pradžia   TESTA tinklo kamieno mazgai

A. ES institucijos TESTA tinkle yra šios:

 1. Europos Parlamentas, Belgija
 2. Europos Sąjungos Taryba, Belgija
 3. Europos Komisija, Administravimo DG, Informatikos direktoratas, Belgija
 4. Europos Komisija, Administravimo DG, Informatikos direktoratas, Liuksemburgas
 5. Europos Komisija, Administravimo DG, Saugumo direktoratas, Liuksemburgas
 6. Europos Komisija, Žemės ūkio DG, Belgija
 7. Europos Komisija, Užimtumo ir socialinių reikalų DG, Belgija
 8. Europos Komisija, Energijos ir transporto DG, Belgija
 9. Europos Komisija, Įmonių DG, Belgija
 10. Europos Komisija, Aplinkos DG, Belgija
 11. Europos Komisija, Žuvininkystės DG, Belgija
 12. Europos Komisija, Sveikatos ir vartotojų apsaugos DG, Belgija
 13. Europos Komisija, Teisingumo ir šeimos DG, Belgija
 14. Europos Komisija, Eurostatas, Belgija
 15. Europos Audito Rūmai (ECA), Liuksemburgas
 16. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (ECJ), Liuksemburgas
 17. Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Belgija
 18. Regionų komitetas, Belgija
 19. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Belgija
 20. Europos Humanitarinės pagalbos biuras (ECHO), Belgija
 21. Europos Investicijų Bankas, Liuksemburgas
 22. Europos Centrinis Bankas, Vokietija

 

B. ES agentūros TESTA tinkle.

 1. Europos koledžas, Belgija
 2. Bendrijos augalų įvairovės biuras (CPVO), Prancūzija
 3. Eurojust (Papildoma teisėjų institucija Europol-ui ir OLAF-ui), Olandija
 4. Europos rekonstrukcijos agentūra (EAR), Graikija
 5. Europos rekonstrukcijos agentūra (EAR) - Kosovo, Kosovo
 6. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (OSHA), Ispanija
 7. Europos vaistų vertinimo agentūra (EMEA), Jungtinė Karalystė
 8. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), Belgija
 9. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEGEFOP), Graikija
 10. Europos aplinkos agentūra (EEA), Belgija
 11. Europos maisto saugos agentūros (EFSA), Belgija
 12. Europos fondas gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti (EFILWC), Airija
 13. Europos narkotikų ir narkomanijos monitoringo centras (EMCDDA), Portugalija
 14. Europos rasizmo ir ksenofobijos monitoringo centras (EUMC), Austrija
 15. Europos profesinio mokymo plėtros organizacija (CEGEFOP), Belgija
 16. Europos mokymo fondas (ETF), Italija
 17. Europolas, Olandija
 18. Jungtinių tyrimų centras (JRC), Ispanija
 19. Vidaus rinkos (prekių ženklų ir dizaino) harmonizavimo tarnybos (OHIM), Ispanija
 20. Publikacijų tarnyba (OPOCE), Liuksemburgas
 21. Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras (CDT), Liuksemburgas

 

C. ES nacionaliniai tinklai, susijungę su TESTA.

 1. Austrija 1 nacionalinis tinklas
 2. Austrija 2 nacionalinis tinklas
 3. Belgijos nacionalinis tinklas
 4. Bulgarijos nacionalinis tinklas
 5. Kipro nacionalinis tinklas
 6. Čekijos Respublikos nacionalinis tinklas
 7. Danijos nacionalinis tinklas
 8. Estijos nacionalinis tinklas
 9. Suomijos nacionalinis tinklas
 10. Prancūzijos nacionalinis tinklas
 11. Vokietija 1 nacionalinis tinklas
 12. Vokietija 2 nacionalinis tinklas
 13. Graikijos nacionalinis tinklas
 14. Vengrijos nacionalinis tinklas
 15. Airijos nacionalinis tinklas
 16. Italijos nacionalinis tinklas
 17. Latvijos nacionalinis tinklas
 18. Lietuvos nacionalinis tinklas
 19. Liuksemburgo nacionalinis tinklas
 20. Maltos nacionalinis tinklas
 21. Olandijos nacionalinis tinklas
 22. Norvegijos nacionalinis tinklas
 23. Lenkijos nacionalinis tinklas
 24. Portugalijos nacionalinis tinklas
 25. Rumunijos nacionalinis tinklas
 26. Slovakijos nacionalinis tinklas
 27. Slovakijos nacionalinis tinklas (Vyriausybės biuras)
 28. Slovėnijos nacionalinis tinklas
 29. Ispanijos nacionalinis tinklas
 30. Švedijos nacionalinis tinklas
 31. Turkijos nacionalinis tinklas
 32. Jungtinės Karalystės nacionalinis tinklas